Uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) vloeit de verplichting voort dat bouwaanvragen voor nieuwbouw moeten voldoen aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Sinds de invoering van deze BENG-eisen is het noodzakelijk om de luchtdichtheid van gebouwen vast te stellen. Oftewel wat is de qv10 waarde van de thermische schil van een gebouw. Om aan te kunnen tonen dat wordt voldaan aan de BENG-1 norm, de wettelijk vastgestelde grenswaarde.

Hoe wordt qv10 waarde bepaald?

Het bepalen van de qv10-waarde kan via twee methoden. Het is toegestaan om de forfaitaire qv10 waarde op te geven. Waardoor het niet noodzakelijk is om te meten, maar deze waarde blijkt in de praktijk niet goed bruikbaar. Het is daarom raadzaam om een Blowerdoortest uit te voeren bij nieuwbouw projecten. Door een Blowerdoortest uit te voeren bij nieuwbouw zijn luchtlekkages eenvoudig op te sporen en kunnen maatregelen getroffen worden waar nodig.

Tussentijdse meting & eindmeting

Het is mogelijk om voor de oplevering van een nieuwbouw project een Blowerdoortest uit te voeren. Indien de infiltratiewaarde niet voldoet dan is het vaak vrij lastig de oorzaak bij bron aan te pakken. Daarom is het raadzaam om een tussentijdse meting uit te voeren, wanneer de woning of gebouw wind- en waterdicht is. Eventuele afwijkingen kunnen dan gelijk worden opgelost, voordat over wordt gegaan tot de afwerking van het project.

Beng-eisen

Efficiëntie steeds belangrijker

Door invoering van de BENG-eisen, waardoor er een andere bepalingsmethodiek wordt gehanteerd, zijn het aantal aanvragen voor een Luchtdichtheidsmeting ook gestegen. Waardoor het steeds belangrijker wordt om efficiënt te werken, om de hoeveelheid werk tijdig en adequaat te kunnen verwerken. Met het platform Controlemetingen is het mogelijk om rapportage snel en uniform te genereren. Met deze software kunnen meettechnici eenvoudig meetgegevens verwerken, waardoor er meer tijd over blijft voor het uitvoeren van metingen. Bijkomend voordeel is dat, wanneer alle waarden voldoen, er een conformiteitsverklaring beschikbaar wordt gesteld. Deze kan samen met het rapport worden verstrekt aan de opdrachtgever.

Verder lezen

Gerelateerde berichten

  • Hieronder leest u de meest gestelde vragen die worden gesteld aan Controlemetingen.nl. Wat is Controlemetingen.nl? Hèt bouw-platform voor rapportages en conformiteitsverklaringen op het gebied

    Lees meer
  • Uit recentelijk onderzoek van Universiteit Maastricht (UM), dat afgelopen december is gepubliceerd, is naar voren gekomen dat een slechte ventilatie effect heeft op leerprestaties.

    Lees meer
  • Onlangs hebben we Rene Haak van Dwindle Energieadvies een aantal vragen gesteld. Zij maken gebruik van het platform Controlemetingen. We hebben Rene gevraagd na

    Lees meer