Keurhuis deelt ervaring met Controlemetingen

Onlangs gingen we in gesprek met Leon Rutte, Bouwkundig adviseur bij Keurhuis. Zij maken bijna een jaar gebruik van het platform van Controlemetingen. Wij hebben Leon gevraagd hoe hij Controlemetingen ervaart en leerden in dit gesprek onze klant beter kennen.

Kunt u meer vertellen over de kernactiviteiten van Keurhuis?

Keurhuis is gevestigd in Geldermalsen en bedient klanten door heel Nederland, wanneer het gaat om onder meer de volgende diensten:

 • NEN2580, waarmee de exacte oppervlakte van het vastgoed in kaart wordt gebracht.
 • Blowerdoortest, die zij uitvoeren voor met name aannemers en corporaties, voor zowel verbouw als nieuwbouw. Hierdoor kan de aannemer heel gericht maatregelen treffen om de woning luchtdicht op te leveren.
 • Energielabels, voor corporaties, makelaars en particulieren. Deze zijn o.a. benodigd bij de verkoop van de woning.
 • Meerjarenonderhoudsplanning en conditiemetingen die zij uitvoeren voor woningcorporaties, VvE’s, scholen en vastgoedbezitters.

Hoe zijn jullie terecht gekomen bij controlemetingen.nl?

We hebben een training gevolgd bij Thermodicht, waar we de Blowerdoor hebben aangeschaft. Na afloop liet de trainer het platform Controlemetingen zien. In dit gesprek werd al snel duidelijk dat hiermee de rapportage efficiënter opgemaakt kon worden. Voorheen maakten we de rapportages op via Word. Dit was een stuk bewerkelijker. Door het gebruik van Controlemetingen betalen we per rapport een klein bedrag, echter dit is snel weer terug verdiend, doordat het rapport sneller is gegenereerd.

Wat is jullie ervaring met het platform tot nu toe?

Hierbij gaf Leon aan dat hij erg tevreden is over de werkwijze die toegepast wordt via het platform. Hierbij doelt hij met name op de tijdswinst, waardoor hij meer meetfiles kan verwerken. Hierbij merkt Leon wel op dat hij af en toe nog wel eens informatie wil wijzigen in het rapport, denk hierbij aan NAW gegevens of gegevens van de opdrachtgever. Zodra het rapport is opgeslagen is dit niet meer mogelijk. Af en toe sluipt er een foutje in, welke naderhand gewijzigd moet worden, voordat het rapport wordt verstrekt aan de opdrachtgever.

Wat vinden jullie van de output die gegeneerd wordt via het platform, ofwel wat vinden jullie van de rapportages?

Dit ziet er goed uit. Het is duidelijk en overzichtelijk. De meetmethode en de normen worden goed omschreven. Hierdoor kan de opdrachtgever eenvoudig de relevante informatie toetsen aan de vastgestelde normen, die bijvoorbeeld voortvloeien op een EP-berekening ofwel een ontwerpberekening.

Delen jullie de conformiteitsverklaring ook met de klant? Zoja, hoe wordt deze ontvangen?

De conformiteitsverklaringen worden momenteel niet verstrekt aan de opdrachtgever. We delen de rapportage. Hierbij voegen we vaak ook nog het pdf-bestand toe van het meetbestand. Hierin worden de meetresultaten beknopt gepresenteerd.

Heeft u nog aanbevelingen voor Controlemetingen?

Leon gaf hierbij aan dat zij regelmatig blowerdoortesten uitvoeren voor renovatieprojecten. Er wordt dan een zogeheten 0-meting uitgevoerd, zodat de aannemer inzichtelijk heeft welke verbetermaatregelen essentieel zijn om de gewenste qv10 waarde te behalen. De waarde die wordt gebruikt voor de mate aan luchtdichtheid van het gebouw. Vaak is de exacte qv10 waarde bij een tussentijdse meting nog niet bekend. Deze wordt vaak bij de eindmeting gedeeld met ons. In deze fase van het project is de qv10 waarde ook van belang, voor bijvoorbeeld de subsidie aanvraag. De subsidieverstrekker toetst onder meer of is voldaan aan de qv10-eis.Wanneer we de tussentijdse meting invoeren in het platform van Controlemetingen dan voeren we de waarde ‘0’ in bij de qv10. Echter het systeem geeft dan aan dat de infiltratiewaarde niet voldoet aan de gestelde eis. Deze informatie wordt ook in het rood opgenomen in het rapport. Dit laatste is niet geheel wenselijk, omdat het een nulmeting betreft. Aangezien dit met enige regelmaat voorkomt zou het mooi zijn dat het platform hierop kan anticiperen. Waarbij Leon nogmaals benadrukt dat het een professioneel platform is, waarbij de tijdswinst echt een belangrijke factor is.

Verder lezen

Gerelateerde berichten

 • Hieronder leest u de meest gestelde vragen die worden gesteld aan Controlemetingen.nl. Wat is Controlemetingen.nl? Hèt bouw-platform voor rapportages en conformiteitsverklaringen op het gebied

  Lees meer
 • Uit recentelijk onderzoek van Universiteit Maastricht (UM), dat afgelopen december is gepubliceerd, is naar voren gekomen dat een slechte ventilatie effect heeft op leerprestaties.

  Lees meer
 • Onlangs hebben we Rene Haak van Dwindle Energieadvies een aantal vragen gesteld. Zij maken gebruik van het platform Controlemetingen. We hebben Rene gevraagd na

  Lees meer