Over dit bericht

Nieuw Heerenhage

Bij het project Nieuw Heerenhage was Jorritsma Bouw betrokken.
Controlemetingen heeft de heer Sjoerd Postma, uitvoerder bij Jorritsma Bouw, een aantal vragen gesteld over dit project.

1. Wie heeft de luchtdichtheidsmeting uitgevoerd?
Sjoerd gaf aan dat deze is uitgevoerd door Herman Bos van Thermodicht. Wij werken vaker met Thermodicht om deze metingen uit te voeren. De werkvoorbereider onderhoud veelal het contact met degene die de metingen uitvoert.

2. Wanneer zijn de metingen uitgevoerd tijdens het project?
De eerste meting is uitgevoerd, nadat de kozijnen waren geplaatst. Echter zonder kierafdichting aan de binnenzijde van de woning. Wel was er bij de kozijnen een dampdoorlatende zelfklevende membraam toegepast voor luchtdichte en dampopen verbindingen tussen gevelelementen en draagconstructies. Deze tape gaat uitzetten, nadat het kozijn is geplaatst, waardoor de woning als ware gesealed wordt.De luchtdichtheidsmeting is eerst bij één woning uitgevoerd. Uit deze meting werd vastgesteld dat de woning luchtdicht was.

De tweede meting vond later in het bouwproces plaats. De opdrachtgever heeft zeven van de 126 woningen aangewezen om een controle uit te laten voeren. Al deze woningen voldeden aan de gestelde kwaliteitsnormen.

Appartementen 'Nieuw Heerenhage' Project Nieuwbouw 126 appartementen ‘Nieuw Heerenhage’

3. Heeft u een rapportage en een conformiteitsverklaring ontvangen?
Sjoerd gaf hierbij aan deze rapportage te hebben ontvangen, waarin werd beschreven dat de woningen voldeden. De conformiteitsverklaring heeft de werkvoorbereider in ontvangst genomen en wordt toegevoegd aan het opleverdossier. Dit dossier wordt na afloop van het project overhandigd aan de opdrachtgever.

4. Kunt u meer vertellen over jullie werkwijze hierin?
Sjoerd vertelde dat Jorritsma Bouw op alle onderdelen in de bouw van projecten een controle uitvoert. Zij gebruiken hiervoor een platform, waarin alle informatie wordt vastgelegd. Als voorbeeld gaf Sjoerd aan dat er bij de controle van de bewapening diverse vragen beantwoord moeten worden. Het is mogelijk om in het platform aan de hand van een tekening aan te geven waar je je bevindt op de bouwplaats. Vanuit dit punt maak je een foto, welke wordt geüpload in het platform. Deze werkwijze worden bij alle cruciale processen in de bouw uitgevoerd, denk aan de fundering, metselwerk, isolatie en het dak.

Wanneer controles, zoals een luchtdichtheidsmeting wordt uitgevoerd dan loopt Sjoerd zelf ook vaak mee, omdat hij zelf ook wil weten waar mogelijk knelpunten optreden.

5. Hoe lang werken jullie al op deze manier?
Sjoerd gaf hierbij aan dat Jorritsma al jaren op deze manier werkt.

6. Hoe zien jullie de toepassing van het platform Controlemetingen, wanneer de Wet Kwaliteitsborg voor bouwen van kracht is?
We willen nu al een opleverdossier afgeven aan onze opdrachtgevers. Wij werken onder andere voor woningcorporaties, overheden, investeerders en utiliteits- en industrieel gerelateerde klanten. We bouwen seriematig woningen en appartementen en zijn zeer actief in de industrie en utiliteitsbouw. Je weet dat het afgeven en aantonen van de kwaliteit steeds belangrijker wordt. Dan kun je twee dingen doen vertelt Sjoerd: “Afwachten totdat de regeling ingaat, maar dan moet je in een keer je bedrijfsprocessen hierop inrichten of anticiperen op de nieuwe situatie en zelf het initiatief nemen. Dit laatste hebben wij gedaan. Dan zijn dergelijke rapportages en conformiteitsverklaringen naar aanleiding van een luchtdichtheidsmeting zeker van toegevoegde waarde”.

Bij het project Nieuw Heerenhage was Jorritsma Bouw betrokken. Controlemetingen heeft de heer Sjoerd Postma, uitvoerder bij Jorritsma Bouw, een aantal vragen gesteld over dit project.
1. Wie heeft de luchtdichtheidsmeting uitgevoerd?
Sjoerd gaf aan dat deze is uitgevoerd door Herman Bos van Thermodicht. Wij werken vaker met Thermodicht om deze metingen uit te voeren. De werkvoorbereider onderhoud veelal het contact met degene die de metingen uitvoert.

Bij het project Nieuw Heerenhage was Jorritsma Bouw betrokken. Controlemetingen heeft de heer Sjoerd Postma, uitvoerder bij Jorritsma Bouw, een aantal vragen gesteld over dit project.
1. Wie heeft de luchtdichtheidsmeting uitgevoerd?
Sjoerd gaf aan dat deze is uitgevoerd door Herman Bos van Thermodicht. Wij werken vaker met Thermodicht om deze metingen uit te voeren. De werkvoorbereider onderhoud veelal het contact met degene die de metingen uitvoert.

Verder lezen

Gerelateerde berichten

  • Onlangs hebben we Rene Haak van Dwindle Energieadvies een aantal vragen gesteld. Zij maken gebruik van het platform Controlemetingen. We hebben Rene gevraagd na

    Lees meer
  • Uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) vloeit de verplichting voort dat bouwaanvragen voor nieuwbouw moeten voldoen aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale

    Lees meer
  • Lekdetectie Zuid is gespecialiseerd in het opsporen van lekkages in de breedste zin van het woord. Afhankelijk van de soort lekkage, passen ze

    Lees meer