Uit recentelijk onderzoek van Universiteit Maastricht (UM), dat afgelopen december is gepubliceerd, is naar voren gekomen dat een slechte ventilatie effect heeft op leerprestaties. Ook heeft het invloed op de toets scores van basisschoolleerlingen.

Onderzoeksresultaten

Het onderzoek is uitgevoerd over een periode van vijf jaar, in 270 klaslokalen, verspreid over 27 scholen van onderwijsstichting MOVARE in Zuid-Limbug. Uit het onderzoek blijft dat basisschoolleerlingen beduidend slechter presteren op toetsen, wanneer ze zijn blootgesteld aan verhoogde CO2-niveaus in de leerperiode vóór die toets. Opmerkelijk hierbij is dat een slechte luchtkwaliteit de cognitieve ontwikkeling vertraagt. Hierbij worden de sterkste effecten gemeten voor rekenen en taalvaardigheid (lezen). Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat de kans dat een leerling een HAVE /VWO-advies krijgt 13% lager is, wanneer de blootstelling aan CO2 in het semester voor de eindtoets is verdubbeld.

Ontbreken van ventilatiesystemen

Naar aanleiding van een inventarisatie op circa 6700 basisscholen blijkt dat een derde van deze scholen geen mechanische ventilatie heeft. Doordat er geen ventilatiesysteem aanwezig is of deze systemen functioneren onvoldoende, resulteert dit in een tekort aan frisse lucht in de scholen/gebouwen. Hierdoor ontstaat een muf en bedompt klimaat en dit kan gezondheidsrisico’s vormen van de gebruikers van een gebouw en in dit geval van basisscholen. Tot op heden was er nog weinig bekend wat het effect is van een slechte binnenklimaat op onderwijsresultaten. Deze onderzoeksresultaten kunnen de essentie om aandacht te besteden aan ventilatiesystemen vergroten. De onderzoekers pleiten dan ook om de regelgeving voor wat betreft luchtkwaliteit aan te scherpen.

Concrete vervolgstappen optimaliseren ventilatie

Kijkend naar de onderzoeksresultaten, vraagt dit om concrete vervolgstappen. Om te beginnen is het noodzaak om te toetsen of het ventilatiesysteem op uw (school) gebouw voldoet. U kunt hiervoor een ventilatiedebietmeting laten uitvoeren. Bij ventilatiedebieten worden de toevoeren en/of afvoeren gemeten. De meting worden uitgevoerd volgens de NEN 1087 (zoals voorgeschreven in de BRL 8010), de Nederlandse norm met betrekking tot bepalingsmethoden voor ventilatie in gebouwen. De prestaties van het ventilatiesysteem worden vastgesteld met behulp van een drukgecompenseerde luchtdebietmeter. De resultaten van deze metingen zijn zeer nauwkeurig.

Ventilatiedebietmeting

Platform Controlemetingen

Het platform Controlemetingen faciliteert in het verwerken van meetfiles, welke verkregen zijn gedurende de ventilatiedebietmetingen, die zijn uitgevoerd in (school)gebouwen, appartementen en woningen. Zodra conform de gevraagde debieten (inregelrapporten installateur) is gemeten, wordt door Controlemetingen een conformiteit afgegeven. Een mooi bewijs dat het ventilatiesysteem naar behoren functioneert. Het platform wordt ingezet door meettechnici en installateurs.

Bron: Renovatie Totaal

Verder lezen

Gerelateerde berichten

  • Hieronder leest u de meest gestelde vragen die worden gesteld aan Controlemetingen.nl. Wat is Controlemetingen.nl? Hèt bouw-platform voor rapportages en conformiteitsverklaringen op het gebied

    Lees meer
  • Uit recentelijk onderzoek van Universiteit Maastricht (UM), dat afgelopen december is gepubliceerd, is naar voren gekomen dat een slechte ventilatie effect heeft op leerprestaties.

    Lees meer
  • Onlangs hebben we Rene Haak van Dwindle Energieadvies een aantal vragen gesteld. Zij maken gebruik van het platform Controlemetingen. We hebben Rene gevraagd na

    Lees meer