Resultaten luchtdichtheidsmeting Ultraware

Enkele maanden geleden heeft Thermodicht, één van de gebruikers van Contolemetingen.nl, een luchtdichtheidsmeting uitgevoerd bij Ultraware. Ultraware werkt al 20 jaar aan de mooie klantprojecten, waar zij maatwerk software leveren om onder meer bedrijfsprocessen eenvoudiger te maken. Ultraware streeft erna om duurzame oplossingen te bieden aan bedrijven, maar ook onderwijsinstellingen. Dit doen zij vanuit het meest energiezuinige kantoor in Assen, met een energielabel A+++++.

Grondige renovatie

Het pand van Ultraware is gerenoveerd, om het gebouw toekomstbestendig te maken. Gedurende de renovatie is ook veel aandacht besteed aan de luchtdichtheid van het pand. Denk hierbij aan het dichten van kieren in de gebouwschil. Door de toepassing van de juiste materialen is hiermee de luchtdoorlatenheid, geluidsoverlast, tocht en kou flink gereduceerd, aldus Serge de Mul, eigenaar van Ultraware.

Doel uitvoering luchtdichtheidsmeting

Door het uitvoeren van een luchtdichtheidsmeting wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van de thermische schil. Met deze informatie is het mogelijk om gericht verbeteringen toe te passen, waardoor het energieverbruik wordt verlaagd, het comfort verhoogd en bouwfysische problemen wordt voorkomen.

Ultraware Luchtdichtheidsmeting

Voorbereidingen uitvoering luchtdichtheidsmeting

Om de luchtdichtheidsmeting correct uit te kunnen voeren, worden er vooraf maatregelen getroffen. Denk hierbij aan onder andere het vullen van sifons met water en het afdichten van de ventilatie unit. Door het treffen van deze maatregelen kan de meting zowel op overdruk als onderdruk uitgevoerd worden. Het meetresultaat wordt vervolgens uitgedrukt in een infiltratiewaarde. Deze waarde wordt vervolgens getoetst aan de normen welke zijn vastgelegd in het bouwbesluit en/of de EnergiePrestatie berekening.

Ultraware Luchtdichtheidsmeting

Uitkomsten meting verrassend positief

Het pand van Ultraware dateert uit 1998. Dit is niet af te leiden, kijkend naar de resultaten van de meting. Deze waren zeer positief. Er is een Qv10 waarde van 0,294 dm3/s*m2 vastgesteld. Deze waarde geeft de luchtdoorlatendheid van het gebouw aan. Hoe lager deze waarde, hoe beter de luchtdichtheid en hoe kleiner de warmteverliezen. Serge de Mul mag dan ook trots zijn op deze mooie eindresultaten. Uiteraard is na afloop van de meting de rapportage en conformiteit uitgereikt, welke zijn opgesteld via Controlemetingen.nl

Verder lezen

Gerelateerde berichten

  • Onlangs hebben we Rene Haak van Dwindle Energieadvies een aantal vragen gesteld. Zij maken gebruik van het platform Controlemetingen. We hebben Rene gevraagd na

    Lees meer
  • Uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) vloeit de verplichting voort dat bouwaanvragen voor nieuwbouw moeten voldoen aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale

    Lees meer
  • Lekdetectie Zuid is gespecialiseerd in het opsporen van lekkages in de breedste zin van het woord. Afhankelijk van de soort lekkage, passen ze

    Lees meer