Meetfiles van Minneapolis BlowerDoor en Retrotec inlezen

Luchtdichtheidsmeting

Een luchtdichtheidsmeting is een meting om de luchtdoorlatendheid van een gebouw te meten door de toepassing van een grote ventilator lucht uit de woning of in de woning te blazen. Deze meting wordt zowel op overdruk als onderdruk uitgevoerd. Het meetresultaat wordt uitgedrukt in een infiltratiewaarde. Deze kan worden getoetst aan het bouwbesluit of de ontwerpberekening. Een luchtdichtheidsmeting is verplicht bij nieuwbouwwoningen, waarbij de standaard meetwaarde voor infiltratie (van lucht) is aangepast.

Bij nieuwbouw wordt de luchtdichtheid opgenomen in de berekening, welke wordt toegevoegd aan de bouwaanvraag. Het meetresultaat wordt ook wel uitgedrukt in Qv10 waarde. Met Qv10 wordt bedoeld de luchtvolumestroom (qv) die ontstaat via kieren en naden die zich in de bouwschil van een gebouw bevinden. Bij een drukverschil kan dit worden aangetoond.

Een luchtdichtheidsmeting duurt gemiddeld 3 uur. Dit is uiteraard afhankelijk van de grootte van het gebouw. Gedurende de meting moeten buitenramen en-deuren tijdelijk gesloten blijven. De meetfiles en de bijbehorende foto’s (van de meetopstelling en etc.) die u verkrijgt via de Luchtdichtheidsmeting kunt u uploaden via controlemetingen.nl.

Interesse?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op, om te informeren hoe u meetgegevens kunt invoeren in ons platform.

HELPDESK / HANDLEIDINGEN

Kom je ergens niet uit? Bij onze helpdesk kunt u terecht voor alle vragen over Controlemetingen!

Neem contact met ons op

Voordelen van Controlemetingen

Voor Professionals

  • Tijdbesparing

  • Eigen logo op rapportages & conformiteitsverklaringen

  • Uniforme en herkenbare documenten

  • Gekalibreerde meetapparatuur eenvoudig toe te voegen