Ventilatiedebietmetingen volgens de NEN 1087 (zoals voorgeschreven in de BRL 8010)

Ventilatiedebietmeting

Een Ventilatiedebietmeting wordt uitgevoerd om de prestaties van het ventilatiesysteem vast te stellen. Bij ventilatiedebietenmetingen worden de toevoerventielen en/of afvoerventielen gemeten. Naar aanleiding van de resultaten kan inzichtelijk worden gemaakt of de bouwfysische onderdelen op voorgenoemde aspecten voldoen aan de waarden uit het Bouwbesluit en bijbehorende NEN normen.

De metingen worden uitgevoerd conform de methode omschreven in de NEN 1087 (zoals voorgeschreven in de BRL 8010). Dit is de bepalingsmethode voor Ventilatie van gebouwen. Waarin wordt uitgedrukt:

  1. De nominale ventilatiecapaciteit van een voorziening voor luchtverversing
  2. De inrichting van een voorziening voor luchtverversing, dat betrekking heeft op het thermisch comfort, de richting van de luchtstroming, de regelbaarheid en de plaats van een toevoeropening voor de toevoer van buitenlucht en een afvoeropening voor de afvoer van binnenlucht.

Voordelen uitvoering Ventilatiedebietmeting

De hoeveelheid benodigde ventilatie voor een gezond binnenmilieu is afhankelijk van de mate van verontreiniging in een woning. Wanneer u het ventilatiedebiet in uw gebouw vergroot leidt dit dus tot een betere binnenluchtklimaat, maar ook tot extra energieverbruik. Om dit laatste tegen te gaan kunt u onder meer bij nieuwbouw kiezen voor de toepassing van bouw- en afwerkmaterialen met een lage emissie. Belangrijk hierbij dat er materialen en producten worden gemeden, die een voedingsbodem zijn voor schimmels en andere micro-organismen.

Optimaal functioneren van het ventilatiesysteem

De eisen die gesteld worden aan de energieprestatie van een gebouw worden steeds meer aangescherpt. Door deze aangescherpte wet- en regelgeving wordt goed en efficiënt ventileren steeds belangrijker. Waar een juiste balans wordt gezocht tussen energieprestatie, comfort en luchtkwaliteit.

Bron: RVO

Interesse?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op, om te informeren hoe u meetgegevens kunt invoeren in ons platform.

Hoe werkt Controlemetingen?

Bekijk onze werkwijze

Bekijk onze werkwijze

HELPDESK / HANDLEIDINGEN

Kom je ergens niet uit? Bij onze helpdesk kunt u terecht voor alle vragen over Controlemetingen!

Neem contact met ons op

Wet Kwaliteitsborging (WKB) proof

Hèt platform met meerwaarde

  • Overzichtelijke Conformiteitsverklaringen

  • Echtheidsverificatie op basis van unieke codering op conformiteitsverklaring

  • Uniforme en herkenbare documenten

  • Rapportages & conformiteitsverklaringen toe te voegen aan bouwwerkdocumentatie

  • Rapportages & conformiteitsverklaringen ten behoeve van consumentendossier (Wet Kwaliteitsborging, per 1/1/23)