Wij zijn Wet Kwaliteitsborging (WKB) proof

Visie Controlemetingen

Naar verwachting treedt per 1 juli 2022 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Eén van de kernprincipes in deze nieuwe wet is het kunnen aantonen van de gebouwde kwaliteit. Betrouwbare, onafhankelijke en traceerbare rapportages & conformiteitsverklaringen vervullen daarbij een cruciale rol.

Vastlegging resultaten

Met de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw komt nog meer nadruk te liggen op het aantoonbaar maken van de kwaliteit van een bouwwerk. Met name aannemers krijgen te maken met toegenomen risico’s, waardoor er de behoeft toe neemt om het proces in de bouw van A tot Z nauwgezet te monitoren en vast te leggen, om de kwaliteit te kunnen borgen.
Ook moeten de kwaliteit worden weerlegd met de juiste rapportages en documentatie.

Wanneer energielabels vastgesteld moeten worden in opdracht van Woningcorporaties dan is een controlemeting ook erg waardevol. Indien deze informatie beschikbaar is dan dient dit als bewijslast dat meegenomen kan worden bij het opmaken van het label.

Controlemetingen is onafhankelijk, heeft eenvoudige werkprocessen voor meettechnici en werkt met gestandaardiseerde rapportages & onafhankelijkheidsverklaringen. Dit draagt bij aan transparantie en duidelijkheid ten aanzien van de aan te tonen bouwkwaliteit.

Voor wie?

Het platform is gericht op aannemers die een conformiteit nodig hebben om te kunnen aantonen dat de ventilatie en luchtdichtheid bij nieuwbouw woningen correct is uitgevoerd, volgens het bouwbesluit. Ook bij bestaande bouw kan de aannemer aantonen via een conformiteitsverklaring dat de woning goed is geïsoleerd.

Tevens zien we bij Woningcorporaties dat in het bestek van nieuwbouw steeds vaker een controlemeting is opgenomen, wanneer het gaat om luchtdichtheid-, ventilatie-, geluidsmeting en thermografie. Waarbij tevens wordt aangegeven wat de grootte is van het onderzoek en hoe de metingen uitgevoerd moeten worden.

Tot slot is het platform interessant voor de kwaliteitsborger en meettechnicir, die de resultaten kunnen verwerken om te komen tot een overzichtelijk en representatief rapport.

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op, om te informeren naar de mogelijkheden.

Hoe werkt Controlemetingen?

Bekijk onze werkwijze

Bekijk onze werkwijze

HELPDESK / HANDLEIDINGEN

Kom je ergens niet uit? Bij onze helpdesk kunt u terecht voor alle vragen over Controlemetingen!

Neem contact met ons op

Wat kunt u van ons verwachten?

Over Controlemetingen

Controlemetingen.nl is hèt onafhankelijke platform waar het gaat om uniforme en herkenbare rapportages & conformiteitsverklaringen van metingen in- en rond bouwwerken.

Wet- en regelgeving ten aanzien van aantoonbaarheid van kwaliteit in de bouw wordt steeds verder aangescherpt. Betrouwbare, onafhankelijke en traceerbare rapportages & conformiteitsverklaringen zullen een steeds grotere rol spelen in op te leveren documentatie rondom bouwwerken.

Met haar innovatieve, algemeen geaccepteerde en continu in ontwikkeling zijnde online diensten voorziet Controlemetingen.nl in deze behoefte.