Hoe werkt ons platform?

Werkwijze

Hieronder zetten we kort uiteen hoe de werkwijze eruit ziet van Controlemetingen.

Blowerdoortest

De eerste stap in het proces is de uitvoering van een meting. Dit kan zijn een Blowerdoortest. Deze test wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Bij de uitvoering van de test wordt een apparaat toegepast om de luchtdichtheid van gebouwen te meten. Dit kan toegepast worden bij kleine en grote gebouwen. Dat resulteert in het lokaliseren van luchtlekkage in de gebouwschil en het bepalen van de infiltratiewaarde.

Ook kan het gaan om een Ventilatiedebietmeting om de prestaties van het ventilatiesysteem te kunnen vaststellen.
Dit wordt uitgevoerd met behulp van een nuldruk-gecompenseerde luchtdietmeter.

Meetrappportage

De verkregen resultaten van een Blowerdoortest en de Ventilatiedebietmetingen kunt u vervolgens uploaden in ons platform controlemetingen.nl. U kunt de gegevens naar wens invullen. We onderscheiden in controlemetingen.nl twee meettypes, namelijk:

 • Luchtdichtheid
 • Ventilatie

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om gegevens in te voeren voor een:

 • Woonhuis
 • Appartement
 • Kantoor
 • Complex, hiermee kunt u gegevens van een volledig complex invoeren.

Rapportage en conformiteitsverklaring

Wanneer u de meetresultaten heeft geüpload via controlemetingen.nl dan wordt er een rapportage gegeneerd.
In deze rapportage worden de volgende onderdelen gepresenteerd:

 • Gebouwgegevens en weersomstandigheden tijdens de test
 • Uitgevoerde kwaliteitsmetingen
 • Resultaten kwaliteitsmetingen
 • Normen
 • Doelen
 • Uitgangspunten
 • Meetmethode

Conformiteitsverklaring

De rapportage wordt getoetst op een aantal waarden, namelijk: nauwkeurigheid (correlatiecoëfficiënt), NEN-normen, infiltratiewaarde (meetresultaat) en de kalibratiedatum van het toegepaste meetapparatuur. Wanneer het aan de juiste waarden voldoet dan kunt u een conformiteitsverklaring genereren via het platform controlemetingen.nl.

Deze verklaring dient als bewijslast in het bouwproces. Hiermee kunt u aantonen dat de juiste producten zijn aangebracht om een gebouw te laten voldoen aan de gestelde eisen. Wanneer de Wet Kwaliteitsborg voor bouwen (Wkb) van toepassing is, kan deze conformiteitsverklaring worden toegevoegd aan het Consumentendossier.

Meer informatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op, om te informeren naar de mogelijkheden.

Hoe werkt Controlemetingen?

Bekijk onze werkwijze

Bekijk onze werkwijze

HELPDESK / HANDLEIDINGEN

Kom je ergens niet uit? Bij onze helpdesk kunt u terecht voor alle vragen over Controlemetingen!

Neem contact met ons op

Wat kunt u van ons verwachten?

Over Controlemetingen

Controlemetingen.nl is hèt onafhankelijke platform waar het gaat om uniforme en herkenbare rapportages & conformiteitsverklaringen van metingen in- en rond bouwwerken.

Wet- en regelgeving ten aanzien van aantoonbaarheid van kwaliteit in de bouw wordt steeds verder aangescherpt. Betrouwbare, onafhankelijke en traceerbare rapportages & conformiteitsverklaringen zullen een steeds grotere rol spelen in op te leveren documentatie rondom bouwwerken.

Met haar innovatieve, algemeen geaccepteerde en continu in ontwikkeling zijnde online diensten voorziet Controlemetingen.nl in deze behoefte.